Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: 1 godz. 23 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 59 dni temu

 Podania 

Podanie do Prorektora ds. Studenckich

Podanie do Prorektora ds. kształcenia

Podanie do Rektora ws. finansowych

 

Oświadczenia

Oświadczenia do obrony - komplet oświadczeń do złożenia pracy dyplomowej 

 

Dzienniczki praktyk

Dzienniczek praktyk - Administracja, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny

Dzienniczek praktyk - Administracja, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny (studenci kończący studia w roku akademickim 2023/2024)

Dzienniczek praktyk - Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny

Dzienniczek praktyk - Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, niestacjonarne, profil ogólnoakademicki (studenci kończący studia w roku akademickim 2023/2024)

Dzienniczek praktyk - Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny (Filia AWSGE w Mińsku Mazowieckim)

Dzienniczek praktyk - Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny (Filia AWSGE w Mińsku Mazowieckim, studenci kończący studia w roku akademickim 2023/2024)

Dzienniczek praktyk - Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny

Dzienniczek praktyk - Zarządzanie, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny

Dzienniczek praktyk - Zarządzanie, studia I stopnia, niestacjonarne, profil ogólnoakademicki (studenci kończący studia w roku akademickim 2023/2024)

Dzienniczek praktyk - Zarządzanie, studia II stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny

Dzienniczek praktyk - Pedagogika, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny Pedagogika korekcyjna, Pedagogika resocjalizacyjna

Dzienniczek praktyk - Pedagogika, Zakres: Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną oraz Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową, studia II stopnia, niestacjonarne, profil ogólnoakademicki

Dzienniczek praktyk - Pedagogika, Zakres: Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną, studia II stopnia, niestacjonarne, profil ogólnoakademicki

Dzienniczek praktyk - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, profil praktyczny

Dzienniczek praktyk - Psychologia, Psychologia społeczna, jednolite studia magisterskie, niestacjonarne, profil praktyczny  

 

Wnioski - zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej / stażu / wolontariatu  

Wniosek dla studentów kierunku Administracja, studia niestacjonarne, I stopnia 

Wniosek dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne, I stopnia 

Wniosek dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne, II stopnia

Wniosek dla studentów kierunku Pedagogika, Pedagogika korekcyjna, studia niestacjonarne, I stopnia

Wniosek dla studentów kierunku Pedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, studia niestacjonarne, I stopnia

Wniosek dla studentów kierunku Pedagogika, Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną, studia niestacjonarne, II stopnia

Wniosek dla studentów kierunku Pedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną, studia niestacjonarne, II stopnia

Wniosek dla studentów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia niestacjonarne, jednolite studia magisterskie

Wniosek dla studentów kierunku Psychologia, Psychologia społeczna, studia niestacjonarne, jednolite studia magisterskie

Wniosek dla studentów kierunku Zarządzanie, studia niestacjonarne, I stopnia 

Wniosek dla studentów kierunku Zarządzanie, studia niestacjonarne, II stopnia

Wniosek dla słuchaczy studiów podyplomowych - wszystkie kierunki 

 

Dokumenty w języku angielskim / Documents in English language

 

Declarations 

Declarations for defence - a set of declarations for submitting the diploma thesis

 

Diaries of internship 

Program of professional student internship - 1st  cycle studies - Bachelor degree - practical profile

Diary of internship - Management, 1st cycle studies (bachelor degree)

Program of professional student internship - 2nd cycle studies - Master degree

Diary of internship - Management, 2nd cycle studies (master degree)

 

Applications for recognition of internships based on professional work

Application for Bachelor's students

Application for Master's students

Inne 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "WSGE uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami"

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)