Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Administracja
Administrowanie bezpieczeństwem informacji
Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o o specjalnych potrzebach intelektualnych
Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekoznawstwo
Biznes i zarządzanie
Chemia
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (surdopedagogika i tyflopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja włączająca i integracyjna
Etyka dla nauczycieli
Fizyka
Historia
Informatyka dla nauczycieli
Integracja sensoryczna
Język polski
Logopedia
Matematyka
Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Poszukiwanie osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne
Prawo urzędnicze
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia
Psychologia kliniczna dla nauczycieli
Technika
Terapia pedagogiczna
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Zarządzanie
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

pokaż wszystkie kierunki studiów

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)